ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668-7641-5559

อุปกรณ์ระบบแก๊ส นวัตกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนการทำงานของระบบแก๊สอุตสาหกรรม

     อุปกรณ์ระบบแก๊ส

      อุปกรณ์ระบบแก๊ส เป็นชุดของอุปกรณ์หลายๆ ชนิด ที่ใช้ในการจัดการและควบคุมการไหลของแก๊สในระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้งานแก๊สเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สถานีจ่ายแก๊ส โรงแรม และสถานที่อื่น ๆ ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สต้องปรึกษาวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการวางแผนออกแบบระบบให้เสถียรภาพตามการใช้งานและความต้องการของลูกค้า และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

      ทั้งนี้ การทำความรู้จักหน้าที่และบทบาทของอุปกรณ์ระบบแก๊สในระบบแก๊สอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาและใช้งานระบบอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตัวอย่างของอุปกรณ์ระบบแก๊ส ได้แก่

8 ตัวอย่างอุปกรณ์ระบบแก๊ส ที่นิยมใช้กันในภาคอุตสาหกรรม 

      หม้อต้ม vaporizer อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปลงแก๊ส Liquefied Petroleum Gas (LPG) จากสถานะของของเหลวเป็นรูปแบบของไอน้ำ เพื่อใช้ในการเผาไหม้หรือนำไปใช้งานในแต่ละสถานการณ์ อุปกรณ์นี้มักใช้ในการส่งแก๊ส LPG จากถังขนาดใหญ่ไปยังผู้ใช้งานหรือระบบการใช้งานต่าง ๆ ที่ต้องการแก๊สแบบหม้อต้ม

      หัวปรับแรงดันแก๊ส (High Pressure Regulator) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการควบคุมแรงดันของแก๊สในระบบที่มีแรงดันสูง เพื่อให้แก๊สไหลผ่านระบบได้อย่างปลอดภัย อุปกรณ์นี้มักถูกใช้ในระบบอุตสาหกรรมหรือกระบวนการที่ต้องการแก๊สในระดับแรงดันสูง ซึ่งอาจเป็นแก๊สที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักร หัวปรับแรงดันแก๊สคือส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการควบคุมแรงดัน ซึ่งหากไม่มีหัวปรับแก๊สเพื่อปรับแรงดันให้เหมาะสม แรงดันแก๊สจากเตาแก๊สอาจมากเกินไปหรืออาจจะน้อยเกินไปกว่าที่ควร ทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในกระบวนการใช้งาน

      บอลวาล์วทองเหลือง (Ball Check Valve) คือ บอลวาล์วที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำมันให้เป็นไปในทิศทางเดียว เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับที่อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ แก่ระบบ วาล์วชนิดนี้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการทำงานของวาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์วนั้น จะตอบสนองต่อความดันที่เกิดจากทางเข้าโดยการยกตัวลิ้นขึ้น หากความดันจากทางเข้าลดลง วาล์วก็จะปิดตัวลง จึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ ในการสร้างแบบไฮดรอลิกกันกลับหรือเช็ควาล์วนั้น มักแบ่งเป็นสามแบบใหญ่ ๆ เพื่อความหลากหลายในการใช้งานและการป้องกันปัญหาที่เป็นไปได้

      Safety Relief Valve คือ วาล์วระบายความดันเพื่อความปลอดภัยมีหน้าที่ป้องกันความดันในระบบไม่ให้เกินขึ้นเกินไป โดยการเปิดวาล์วเพื่อระบายแรงดันที่มีค่าเกินกว่าที่ระบบกำหนดออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ โดยปกติแล้ว วาล์วจะถูกตั้งค่าให้เปิดเมื่อแรงดันสูงสุดที่ระบบสามารถรับได้ (maximum allowable working pressure, MAWP) เพื่อระบายแรงดันที่เกินกำหนดออกไป

      วาล์วปิดฉุกเฉิน วาล์วนิรภัยฉุกเฉิน (Rego Emergency Shut Off Valve) มีหน้าที่ตัดการจ่ายแก๊สในระบบเพื่อความปลอดภัยในบริเวณสถานีแก๊ส โรงบรรจุ โรงงานเคมี โรงงานสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นอุปกรณ์ที่มีในกรณีที่อาจเสี่ยงเกิดเพลิงไหม้หรือมีแก๊สรั่ว เหตุเพลิงไหม้ 

      ไส้กรองเเก๊ส (Gas Filter) มีหน้าที่คัดกรองสารต่าง ๆ เช่น ฝุ่นละออง สารสกัด ควันดำ หรือสารอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบหรืออุปกรณ์ที่ใช้แก๊ส การกรองสารสกัดออกจากแก๊สยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการสะสมของสารสกัดในระบบ นอกจากนี้ ไส้กรองแก๊สยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบแก๊สโดยป้องกันสารสกัดอันตรายจากการเข้าสู่ระบบหรืออุปกรณ์

      วายสเเตนเนอร์ทองเหลือง เป็นอุปกรณ์ในการกรองอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวมีลักษณะที่เป็นสามทาง ด้วยรูปแบบของวาล์วสแตนเนอร์ ที่มีรูปร่างคล้ายตัวอักษร "Y" ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อให้สามารถแยกแยะเศษโลหะหรือสิ่งสกปรกจากสารที่ไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ วาล์วชนิดนี้ ผลิตจากวัสดุที่เรียกว่าสแตนเนอร์ทองเหลือง ประกอบด้วยส่วนผสมของทองแดง (copper) และสังกะสี (zinc) โดยสังกะสีจะมีปริมาณสูงกว่าทองแดงในส่วนผสม ทำให้วาล์วมีความทนทานต่อความเป็นกรด-ด่างได้ดี และมีความคงทนต่อการกัดกร่อนจากสารที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของเหลวหรือแก๊สที่ไหลผ่านวาล์ว 

      เครื่องตรวจจับแก๊ส (Gas Detector) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณแก๊สในพื้นที่และการตรวจหาจุดที่แก๊สรั่วไหล โดยใช้หลักการของระบบเซนเซอร์ที่มีความเสถียรสูงเป็นพื้นฐาน ซึ่งมีบทบาททางความปลอดภัยอย่างสำคัญ อีกทั้งยังถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเพื่อทำให้สามารถสั่งการให้แก๊สหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติได้ รุ่นบางรุ่นอาจมีฟังก์ชันการส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการรั่วของแก๊ส

 

      ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป้า เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส  ดำเนินธุรกิจด้านระบบแก๊สด้วยประสบการณ์อย่างยาวนาน จำหน่ายอุปกรณ์ระบบแก๊สอุตสาหกรรม อุปกรณ์ติดตั้งท่อแก๊ส LPG รับติดตั้งงานระบบแก๊สติดตั้งใหม่และเก่าโดยเราให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในการใช้งานแก๊สค้างถัง เพรียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์ตรง ทางเราได้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊สพร้อม

      รวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยในตัวอาคารและครัวเรือนต่างๆเพื่อจับสัญญาณจุดรั่วไหลของแก๊ส ลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะเป็น โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า สถานีจ่ายแก๊ส ฯลฯ

      รับซ่อมแซมระบบแก๊ซในครัวเรือน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม บริการให้คำปรึกษา สำรวจสถานที่ ออกแบบระบบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงสำหรับลูกค้า

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ : 
www.สถานีแก๊ส.com
http://www.paoengineer.com
https://paoengineering.brandexdirectory.com/Store/index/15140

สนใจติดต่อ
เป้า เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส หจก.
186 ถนนกาญจนาภิเษก 39 แยก10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
062429 0539 (คุณเป้า)
086321 1891 (จัดซื้อ)
Line: https://line.me/ti/p/~pao.5555
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092246973269