ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668-7641-5559

ฟิลเตอร์กรองแก๊ส

ฟิลเตอร์กรองแก๊ส ทำหน้าที่กรองเศษฝุ่นละออง หรือสิ่งแปลกปลอมในไลน์ท่อแก๊ส เพื่อยืดอายุการใช้งานอปุกรณ์ โดยจะติดตั้งตัวกรองแก๊ส ก่อนเข้าอุปกรณ์สำคัญๆในระบบ เช่น หัวปรับแรงดันแก๊ส
 

ฟิลเตอร์กรองแก๊ส (Gas Filter)

     ฟิลเตอร์กรองแก๊ส ทำหน้าที่กรองเศษฝุ่นละออง หรือสิ่งแปลกปลอมในไลน์ท่อแก๊ส เพื่อยืดอายุการใช้งานอปุกรณ์ โดยจะติดตั้งตัวกรองแก๊ส ก่อนเข้าอุปกรณ์สำคัญๆในระบบ เช่น หัวปรับแรงดันแก๊ส

ขนาด ยี่ห้อ รุ่น รายละเอียด
3/4 นิ้ว autosigma HGF

Max Pressure 6 bar
Temp -20 to 70 ‘C

1 นิ้ว warmfvalve WFM25P
1 1/4 นิ้ว Warmflow WFM32P
1 1/2 นิ้ว alaguli WFM40P

 

Model UN(mm) B(mm) C(mm)
WFM25P 124 95 72
WFM32P 165 41 91
WFM40P 165 41 91