ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668-7641-5559

เซฟตี้รีลีฟวาล์ว แบรนด์ REGO 3127G 1/4″ 250 psi

วาล์วนิรภัย เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2 วาล์ว ถัง LPG บนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส

     เซฟตี้รีลีฟวาล์ว (Safety Relief Valve)

      Safety Relief Valve หรือ Pressure Relief Valve หรือ Hydrostatic Relief Valve วาล์วนิรภัย เป็นอุปกรณ์ติดตั้งในไลน์ท่อแก๊สในระบบถังแก๊ส 48กก. ถัง 2 วาล์ว ถัง LPG บนดินและใต้ดิน และรถขนส่งแก๊ส มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดเนื่องจากความดันสูงเกินไป ในกรณีที่อากาศร้อนจัด หรือเกิดเพลิงไหม้ โดยปรกติจะตั้งวาล์วให้เปิดที่แรงดันระหว่าง 250-275 ปอนด์/ตารางนิ้ว PSI