ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +668-7641-5559

วาล์วฉุกเฉิน วาล์วปิดฉุกเฉิน ยี่ห้อ REGO (U.S.A) Model

      วาล์วฉุกเฉิน วาล์วปิดฉุกเฉิน ยี่ห้อ REGO (U.S.A) Model : A6010 Inlet & Outlet Connections : F.NPT 1-1/4" ใช้สำหรับดึงปิดระบบท่อแก๊สในระยะไกลกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

วาล์วฉุกเฉิน วาล์วปิดฉุกเฉิน ยี่ห้อ REGO     

       วาล์วฉุกเฉิน วาล์วปิดฉุกเฉิน ยี่ห้อ REGO (U.S.A) Model : A6010 Inlet & Outlet Connections : F.NPT 1-1/4" ใช้สำหรับดึงปิดระบบท่อแก๊สในระยะไกลกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน